{1117711C-F475-49CD-87B2-117CCBD54304}|{943AC22E-089B-4603-94E5-B1A569FFB598}
20150805T000000
2015
{CEC7EE61-B1C9-479A-8B7D-E06D87720929}
/-/media/Files/pdf/2015/8/5/TIW446.pdf
{ABB852BC-B6C9-4F97-A5B6-355C7B4FC11F}
Trade Information Warehouse Succession Event Processing for Fundacion Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa"
Trade Information Warehouse Succession Event Processing for Fundacion Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa"
dtccdotcom