{BCAF55F3-4FFD-4FC7-A727-3638607CD415}|{FFE74B4C-83DC-426A-A918-1D03331C8D7C}|{6C5A6FD0-3342-42C0-AF96-DDD714C3E733}
20150213T000000
2015
{9CD1DE84-D6E6-43AF-8A36-B65961F13598}
/-/media/Files/pdf/2015/2/13/0181-15.pdf
{ABB852BC-B6C9-4F97-A5B6-355C7B4FC11F}
Depositary Fees Notification
Hals-Development 144A & Reg. S
CUSIPS: 40637J105
Bank of New York Mellon

Depositary Fees NotificationHals-Development 144A & Reg. SCUSIPS: 40637J105Bank of New York Mellon
dtccdotcom